دنياي شب

پنجشنبه 30 خرداد 1381

دنياي شب، دنياي سكس، دنياي نئون هاي صورتي و قرمز در ويترينهاي كوچك و بزرگ با زناني منتظر بر سه پايه هاي چوبي در امتداد خياباني به وسعت نوميدي.
دنياي شب، دنياي سكس، دنياي رانهاي برهنه و سينه هاي عريان در امتداد بلواري به طويلي تنهايي.
دنياي شب، دنياي سكس، دنياي فروشندگان و خريداران سكس از هر گونه اي كه باشد.
دنياي شب، دنياي سكس، دنياي اشباح متحرك، سرگردان از هجوم هوس، سرگردان در جستجوي جسمي جديد، بويي نا آشنا، نگاهي تهي از قضاوت حتي براي چند دقيقه.
دنياي شب، دنياي سكس، دنياي عربده هاي مستان نيمه شب، دنياي توهين ها، تحقيرها، تمسخرها.
دنياي شب، دنياي سكس، دنياي رد و بدل شدن اسكناس ها، سفر پول از جيب مردان در سينه بندهاي دختران و زنان.
دنياي شب و هر آنچه بر عابران ميگذرد همه در چرخشي دايره وار در دور و برم. چشمانم سياهي مي رود و به درون دايره پرتاپ مي شوم.

تجربيات کاري | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/304


نظرات:

hghghghghghghgh

نوشته أبوخالد، دوشنبه، 24 شهریورماه 1382، 6:33 صبح

........

نوشته نادر، شنبه، 15 شهریورماه 1382، 6:39 صبح

كير خوبه

نوشته sahar، چهارشنبه، 12 شهریورماه 1382، 0:46 بعدازظهر

شما هم نظر بدهيد: