طرح هاي پيشنهادي

چهارشنبه 16 مرداد 1381

طرح هاي پيشنهادي در رابطه با روسپيگري در بلژيك
بخش اول

هم اكنون در بلژيك روسپيگري به عنوان حرفه شناخته نشده است. روسپيان مي توانند با اعلام در آمدشان و پرداخت ماليات از امكانات و تسهيلات ديگر حرفه هاي آزاد بهره مند شوند، از قبيل بيمه و بازنشستگي و ... ولي از آنجايي كه ميزان ماليات بر درآمد شغل آزاد زياد است، اكثر زنان روسپي بلژيكي ترجيح مي دهند‏ء به صورت سياه كار كنند تا از پرداخت ماليات در آمان باشند. به نظر موسسه ما، قانون فعلي با كمي تصحيح در ميزان ماليات مي تواند مشوق زنان زيادي باشد تا به طور سياه كار نكنند و با پرداخت ماليات بتوانند در سنين كهولت از حقوق بازنشستگي برخوردار شوند. با وجود آزاد بودن روسپيگري، افرادي كه زنان را با اين هدف مورد سواستفاده قرار مي دهند به شدت تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند. و در صورت وجود يك شاكيء به 5 سال زندان محكوم مي شوند.

در حال حاضر، در مجلس دو طرح پيشنهادي در زمينه روسپيگري مورد مطالعه است كه هنوز هيچيك از آنها به امضاء نرسيده است.
طرح اول از طرف دو سناتور زن عضو حزب سوسياليست است كه از مدلي سوئدي الهام گرفته و در آن تمام مردان مشتري روسپيان از نظر قانوني مجازات و بر اساس ميزان درآمدء به پرداخت جريمه نقدي و زندان محكوم خواهند شد.
طرح دوم از طرف حزب سبزها پيشنهاد شده و برگرفته از مدلي است هلندي براي به رسميت شناختن روسپيگري به عنوان يك شغل مثل هر شغل ديگري در جامعه. اجازه گشايش خانه هايي در جهت استخدام روسپيان به صورت رسمي داده شده و روسپيان مي توانند با استخدام خود از امكاناتي كه يك كارمند برخوردار است بهره مند شوند. امكاناتي مثل بيمه، بازنشستكي، مرخصي استعلاجي در صورت بيماري و مرخصي قبل از زايمان وبعد از آنء مرخصي سالانه و عيدي آخر سال و ...

ادامه دارد

تجربيات کاري | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/272

فهرست سايت هاي که به اين مطلب لينک داده اند:

» "Teen Sex" نوشته "Teen Sex"
Hardcore teen porn   Teen sex   Teen lesbians [ادامه مطلب]

دنبالکDecember 22, 2005 11:26 AM


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: